Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Stichting WENS

Hieronder de Algemene Voorwaarden Stichting Women Empowerment Suriname, hierna te noemen Stichting WENS

1. Het lidmaatschap kost EUR 25 per jaar  voor een Basis lidmaatschap en EUR 75  voor een Premium lidmaatschap op basis van automatische incasso.

2. Een nieuw lidmaatschap is alleen mogelijk bij betaling via automatische incasso.

3. Het lidmaatschap is geldig voor de duur van 1 jaar. Hierbij wordt de datum van aanmelding aangehouden als de aanvangsdatum van het lidmaatschap.

4. Het lidmaatschap geldt per persoon.

5. Leden ontvangen na betaling een schriftelijke bevestiging van lidmaatschap per email.

6. Iedereen kan lid worden en dan gebruik maken van kortingen op het productaanbod,

7. Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd. Bij opzegging gedurende het abonnementsjaar vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de contributie plaats.

8. Indien de contributie niet wordt voldaan wordt het lidmaatschap van rechtswege beëindigd met openstaand incasso en vervalt het recht op kortingen. De klant kan zich pas weer opnieuw aanmelden voor het lidmaatschap als de achterstallige betaling is voldaan.

9. Periodiek houdt Stichting WENS leden per post op de hoogte van actuele aanbiedingen verband houdend met het lidmaatschap.

Overige bepalingen
Stichting WENS heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. Een actuele versie van de algemene voorwaarden vindt u altijd op https://womenempowermentsuriname.com

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Stichting WENS. Op het lidmaatschap van Stichting WENS is het Nederlands  recht van toepassing.

Privacy
Op deze Algemene voorwaarden is onze privacy policy van toepassing.

Klachten over of schade bij diensten, cursussen of andere dienstverleners
Schade, direct of indirect, op welke wijze dan ook, veroorzaakt door de dienstverlener/leverancier/docent in verband met de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden of middels zijn/haar producten dient bij de betreffende dienstverlener/docent/leverancier te worden gemeld. Stichting WENS is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde dienst. De dienstverlener/leverancier of docent is verantwoordelijk. Mocht u er vervolgens onderling niet uitkomen, dan kunt u Stichting WENS informeren door een mail te sturen , waarna wij zullen bemiddelen om tot een oplossing te komen.

Klachten Stichting WENS Ledenservice
Klachten over Stichting WENS Ledenservice kunt u ook sturen naar carmen@stichtingwens.com. Mocht Stichting WENS uw klacht niet naar tevredenheid behandelen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan mevrouw Lucretia Lenz via lucretia@stichtingwens.com of bel naar +597 8558414 (bereikbaar tijdens kantooruren).

 

Voor klachten  kunt u een mail sturen naar info@stichtingwens.com