Doelstelling

Stichting WENS heeft als doel (startende) vrouwelijke ondernemers middels coaching en bewezen strategieën te helpen om hun bedrijf te continueren en uit te groeien tot organisaties met een gewenst marktaandeel nationaal, regionaal en internationaal.

Missie

Stichting WENS heeft als missie het bevorderen van regionale, landelijke en internationale groei van Surinaamse ondernemingen.

Visie

Onze visie is het bevorderen van kennis, vaardigheden en vergroten van netwerken en ondernemers voorzien van de juiste tools om hun bedrijf een gezonde groei te laten doormaken. Doel is  exportbevordering en het vergroten van hun marktaandeel binnen de Caricom, Zuid- en midden Amerika.

Strategie

Onze activiteiten zijn in lijn met alle omgevingsfactoren en spelen in op de behoefte van onze doelgroep. Hiermede hebben onze leden altijd baat bij als het gaat om empowerment en Netwerken.

Plan van aanpak

Stichting WENS gaat haar doel bereiken door:

  • Het organiseren van nationale en internationale conferenties voor professionele vrouwelijke ondernemers en ondernemende vrouwen. Hiermee bevordert Stichting WENS  hun economische onafhankelijkheid, bewustwording en samenwerking.
  • Het verwerven fondsen en wij stellen deze beschikbaar voor de projecten waarmee Stichting WENS zich bezighoudt zoals bijvoorbeeld het opzetten van centra voor de beoogde doelstellingen.
  • Het organiseren van activiteiten, zoals trainingen, workshops, bijeenkomsten, handelsmissies. Onze activiteiten leveren een bijdrage aan het realiseren van het doel van Stichting WENS.
  • Het aangaan van relaties met nationale- en internationale instellingen en/of organisaties die de doelen van Stichting WENS onderschrijven.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk zijn voor zover wettelijk toegestaan.

Documenten

Statuten Stichting Women Empowerment Network Suriname and the Region