De oprichters

Stichting Women Empowerment Network Suriname & The Region is opgericht door vrouwelijke ondernemers voor vrouwelijke ondernemers en ondernemende vrouwen. Het bestuur bestaat uit mevrouw Carmen Breeveld Oprichter / Voorzitter Europese Zwarte Zakenvrouw 2003 en mevrouw mr. Susan Derby, Raad van Toezicht.

Voor achtergrondinformatie over de bestuurders en medewerkers verwijzen wij graag naar het curriculum vitae op linkedin .

Carmen Breeveld | Nederland

Oprichter/Voorzitter

Mr. Susan Derby | Suriname

Raad van Toezicht

Ylanga Blinker | Suriname

Penningmeester / Secretaris

Mr. Joan Nibte | Suriname

Raad van Toezicht

Ernesto Kemble | Suriname

Raad van Toezicht

Peggy Kooper | Nederland

Webmaster | Online design

Ambassadeurs

Het is ons streven om de economische onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen. Deze doelstelling wordt ondersteund door een aantal ambassadeurs die tevens als rolmodel kunnen fungeren in de Surinaamse samenleving. Wij hebben een aantal succesvolle ondernemers en bestuurders bereid gevonden om als ambassadeur op te treden namens onze stichting en zijn hen daar erg dankbaar voor.

Aangesloten netwerken

Stichting Women Empowerment Network is een overkoepelende organisatie waarbij alle lokale (en regionale) vrouwennetwerken zich bij kunnen aansluiten. Zowel individuele MKB ondernemers als ook de vrouwennetwerken als geheel zijn van harte welkom zich  hierbij aan te sluiten met behoud van hun eigen identiteit. Stichting WENS wil een platform bieden aan alle vrouwelijke ondernemers die hun netwerk en expertise willen vergroten ter bevordering van persoonlijke- en organisatie ontwikkeling.

Samenwerkings Partners

Om onze doelstellingen te verwezenlijken, zijn wij continu op zoek naar samenwerkingspartners. Dit kunnen grote of middelgrote ondernemingen en instellingen zijn, maar zeker ook overheidsorganisaties die ondernemerschap een warm hart toedragen. Wij willen alle brancheorganisaties  hierbij uitnodigen om toe te treden als samenwerkingspartner van onze stichting en beogen hiermee een bundeling van krachten, kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemerschap en leiderschap.

Raad van Advies

De activiteiten van onze stichting beslaan een aantal sectoren en reiken over onze landsgrenzen heen. Wij organiseren  landelijke business & leadership awards en  uitgaande handelsmissies en het ontvangen van inkomende handelsmissies vanuit het buitenland. Om die reden is het van belang om een ervaren Raad van Advies te hebben die het bestuur van raad en daad kan bijstaan. Wij gaan graag in gesprek met geïnteresseerde adviseurs.